بخش بزرگسالان
بخش بزرگسالان
- گروه سني: 15 سال به بالا- خانمها و آقایان.

امروزه در دهكده جهاني ، زندگي آدمي بسيار تحت تاثير جهان اطراف قرار دارد. از ابتدايي و مهمترين مهارت هاي

لازمه ،جهت تعامل موفقيت آميز در اين دوران زبان انگليسي است كه جزء جدايي ناپذير تكنولوژي ،تحصيل،شغل

وحتي ارتباط است.

كسب  مهارت  برقراري ارتباط ،توان ذهني و عملكردي فرد را تقويت كرده و منجر به افزايش اعتماد به نفس

مي شود، كه منجر به افزايش اعتماد به نفس ،بهبود عملكرد ،افزايش امكانات و انتخابهاي پيش رو ميگرددو

نهايتا موفقيت را تضمين مي نمايد. انستيتو زبان سيمين با ارائه امكانات اين امر را ممكن مي سازد.

- آموزش مهارتهاي چهارگانه زباني (شنيدن، گفتن، خواندن، نوشتن) با استفاده از وسایل سمعی و بصری.
- مقاطع آموزشی بزرگسالان: مقاطع آموزشی به قرار زیر می باشد:
مقاطع آموزشي
Upper Intermediate
Intermediate
Low Intermediate
Elementary
Beginners
- در پایان هر مقطع آزمونهای بین المللی دانشگاه کمبریج به شرح جدول ذیل برگزار می شود:
CPECertificate in Proficiency English
CAECertificate in Advanced English
FCEFirst Certificate in English
PETPreliminary English Test
KETKey English Test
 
TOEFLMOCK)Test of English as a Foreign Language
IELTS( MOCK)International English Language Testing System

گروه بزرگسال با یکی از کاملترین دوره های آموزش زبان انگلیسی مهارتهای این زبان را در 4 سطح فرا می گیرند. در سطح اول مطالب پایه ای زبان را یاد می گیرند و در 3 سطح دیگر تا مرحله پیشرفته زبان انگلیسی را فرا خواهند گرفت.انستیتو زبان انگلیسی دوره های ترمیک و فشرده را برای گروه سنی بزرگسالان ارائه می دهد.

دوره های F CE  و CAE

دوره های آمادگی این دو آزمون از قابلیتهای آموزشی بالایی برخوردار است. کتابهای این دوره دارای محتوای آموزشی تصویری، صوتی  مورد نیاز زبان آموزان می باشد.

اعتبار مدرک  آزمون رسمی  این دوره ها داثمی بوده است.