زبانهای دیگر
زبان های دیگر
زبان آلماني

دپارتمان زبان آلمانی برای دو گروه سنی نوجوانان و بزرگسالان دوره هایی در دو سطح مقدماتی و متوسطه بصورت ترمیک و فشرده برگزار میکند.

  A1   menschen 1      

A2   menschen 2      

B1     Zertifikat 1      

B2     Zertifikat 2      

 

تلفن تماس : 88965015