بخش نوجوانان
بخش نوجوانان

-

 گروه سني: 13 تا 16 سال- دختران و پسران

تغيير ،تبديل ،تصميم و برنامه ريزي واژگاني است كه در دوران نوجواني نقشي مهم و آينده ساز براي هر

 نوجوان ايفامينمايد.روانشناسان اين دوران را،دوران تاثير پذيري شديد از محيط معرفي  مي كنند ،بنا بر اين

دغدغه هر يك ازوالدين ايجا د بستري مناسب جهت رشد و پرورش نوجوان خويش است . در هر جامعه اي

 اين گروه سني بيش از مابقي مورد توجه است ،چه كه آينده فرد و نقش وي در جامعه در اين زمان پايه ريزي

 مي شود ،آموزش دقيق زبان انگليسي در محيطي پر انرژي با اساتيد مجرب ،علاقه به تحصيل را ايجاد نموده

و محيطي علمي را معرفي مي نمايد كه وسعت ديدو تفكر به نوجوانان بخشيده وحتي با ايجاد امكان تحصيل موفق

در دانشگاههاي معتبر آينده تحصيلي و شغلي نوجوان را به بهترين و موفق ترين سمت سوق ميدهد.

- آموزش مهارتهاي چهارگانه زباني(شنيدن،صحبت کردن،خواندن،نوشتن) در محيطي جذاب و با جديدترين بسته آموزشي سمعي و بصري
مقاطع آموزشی نوجوانان: مقاطع آموزشی در سیمین به قرار زیر می باشد:
مقاطع آموزشي
Upper Intermediate
Intermediate
Low Intermediate
Elementary
Beginners
Preparatory
- در پایان هر مقطع آزمونهای بین المللی دانشگاه کمبریج به شرح جدول ذیل برگزار می شود.:
FCEFirst Certificate in English
KETKey English Test
PETPreliminary English Test

 

نوجوانان با مجموعه کتابهای جدید و برگزیده و مطالب مناسب سن آنها مهارتهای زبان انگلیسی را فرا می گیرند.  تمرینات متنوع و جامع  باعث تبحر بیشتر زبان آموزان می شود. همچنین با انجام پروژهای کلاسی فضای مناسب برای یادگیری در کلاس بوجود میاید